Inschrijven?

Wil jij graag deel uitmaken van atheneum Vijverbeek? Fijn!

 

Op vrijdag 29 april starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2022 - 2023, tijdens onze infoavond van 18u tot 20u30. Je bent meer dan welkom!

Kan je er niet bij zijn die avond? Je kan vanaf 30 april via deze link (link zichtbaar vanaf dat moment) kenbaar maken dat je je dochter/zoon wenst in te schrijven. Wij nemen dan contact met je op en maken een afspraak om de inschrijing in orde te brengen tijdens de schooluren.

Voor een inschrijving is de aanwezigheid van tenminste één ouder die voor de nieuwe leerling verantwoordelijk is noodzakelijk. Indien dit niet het geval is kan er enkel informatie worden gegeven. Beide ouders dienen het schoolreglement te ondertekenen voor akkoord.

Om geen fouten te maken, dient u bij de inschrijving het attest, getuigschrift en rapport van het voorbije schooljaar of laatst gevolgde schooljaar bij te hebben.

Om administratieve redenen vragen wij ook de identiteitskaart mee te brengen, een recente pasfoto en een klevertje van de mutualiteit.

In bepaalde omstandigheden, bv. geen aanwezigheid van attest of onduidelijke overgangen van studierichting, kan er twijfel optreden over de inschrijving en zal een beslissend gesprek met de directie noodzakelijk zijn. In dat geval zal u gevraagd worden een nieuwe afspraak te maken met de directie om samen met haar over te gaan tot een definitieve inschrijving.

Voor het huidige schooljaar 2021 - 2022 is het niet meer mogelijk in te schrijven in onderstaande richtingen (deze zijn volzet):

  • 3 organisatie en logistiek

  • 3 zorg en welzijn

  • 3 bedrijf en organisatie

  • 3 maatschappij en welzijn

  • 3 bedrijfswetenschappen

  • 4 verzorging-voeding

  • 4 verkoop