FLEX

Met FLEX kiezen we voor afwisseling in werkvormen om in te zetten op een zo breed mogelijke waaier aan vaardigheden en competenties die nodig zijn in het hoger onderwijs én op de arbeidsmarkt, zonder daarbij kennisoverdracht uit het oog te verliezen. We voorzien verschillende leerpaden met instructiemomenten in kleine of grotere groepen op jouw niveau. Bovendien kan jij de leertijd per vak aanpassen in functie van jouw eigen noden.

Deze FLEXwerking heeft een aantal grote voordelen. Binnen FLEX werk je aan verschillende vakgebieden met flexibiliteit in planning, tijd en ruimte. Je werkt op eigen tempo, waardoor jouw specifieke noden de correcte aandacht krijgen. Je evolueert zo stapsgewijs naar meer autonomie, naar zelfsturing en naar meer 'eigenaar' worden van je eigen leerproces. Je leerkrachten helpen je meer dan op weg. Niet alleen zijn ze vakspecialisten, ze zullen hier ook jouw coaches zijn, die ervoor zorgt dat jij dat traject met succes kan afronden.

Je bent klaar voor JOUW toekomst!

BYOD

Vanaf schooljaar 2021 - 2022 starten we in de 2de graad in de finaliteit arbeidsmarkt met het systeem van 'Bring Your Own Device' (BYOD - letterlijk: 'Breng je eigen toestel mee').
Tegenwoordig worden niet alleen de lessen in de school meer en meer gedigitaliseerd, maar ook de jobs binnen veel sectoren ondergaan een digitale revolutie. We vinden het daarom noodzakelijk, in de eerste plaats voor onze leerlingen in de arbeidsmarktgerichte richtingen, dat we sterk inzetten op digitale competenties.

We streven ernaar dat de totaalkost van de opleiding niet verhoogd wordt door de aankoop van een eigen toestel (inclusief verzekering, service, ...). Deze aankoop zal verlopen via de school. Wij werken hiervoor samen met een ervaren externe partner. Binnenkort meer nieuws hierover!

Je ziet het al helemaal voor je!

STEaM

Schuilt er diep in jou een onderzoeker? Snak je er naar meer actie, meer experimenteren, naar het aanpakken van levensechte problemen, naar meer mogen doén in de klas, naar theorie omzetten in praktijk? Kortom, vind je al doende leren leuker?

Kies dan zeker voor de studierichting ‘wetenschappen’! Drie uur per week word je dan ondergedompeld in STEaM. Wiskunde en wetenschappen worden er gecombineerd met technologie, kunst en taal. Eens je de basis onder de knie hebt, staat er een straffe uitdaging op jou te wachten. Het puntenrapport wordt vervangen door een competentierapport waarin je kennis, attitudes en vaardigheden geëvalueerd worden. Zo weet jij waar je sterk in bent en wat je groeikansen zijn.

Je haalt de onderzoeker in jezelf naar boven!

OLC

Iedere leerling heeft in het lessenrooster een aantal uur OLC staan. OLC staat voor Open Leer Centrum. Tijdens deze uurtjes wordt er maximaal ingezet op remediëren en verdieping en verbreding (mét ruimte voor individuele interesses). Onderwijsloopbaanbegeleiding is er eveneens een onderdeel van. Daarnaast worden jouw digitale- en leercompetenties aangescherpt én willen we jou begeleiden naar meer zelfsturend leren. De leerkrachten in het OLC zijn jouw coaches. 

Laat je begeleiden naar wat volgt!