3de jaar - gemoderniseerd


Finaliteit DOORSTROOM


Latijn

Natuurwetenschappen

Bedrijfswetenschappen NIEUW

Humane wetenschappen


DUBBELE finaliteit


Bedrijf en organisatie

Maatschappij en welzijn


Finaliteit ARBEIDSMARKT


Organisatie en logistiek

Zorg en welzijn

4de jaar


ASO


Latijn

Wetenschappen

Economie

Humane wetenschappen


TSO


Handel

Sociale en technische wetenschappen


BSO


Verkoop

Voeding-verzorging

3de graad


ASO


Latijn - wetenschappen

Latijn - wiskunde

Latijn - moderne talen

Wetenschappen - wiskunde

Economie - moderne talen 

Economie - wiskunde 

Humane wetenschappen


TSO


Handel

Gezondheids-en welzijnswetenschappen


BSO


Verkoop

Verzorging

Thuis- en bejaardenzorg (7de jaar)

Logistiek (7de jaar)