Schoolraad Atheneum Vijverbeek

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsledenouders en vertegenwoordigers (gecoöpteerden) uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). Indien er een leerlingenraad is, kunnen ook 3 leerlingen adviserend lid zijn van de schoolraad.

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar en is mee verantwoordelijk voor de organisatie en leiding van de school. Ze is daarin stemgerechtigd of adviserend, naargelang het onderwerp, en heeft dus invloed op het gevoerde schoolbeleid. Zo dient de schoolraad bijvoorbeeld haar akkoord te geven over onderwerpen als de aanwending van de beschikbare lesuren, de GOK-uren en –werking, de organisatie van de toezichten enzovoort. Er wordt zo'n vier maal per jaar vergaderd. 

Samenstelling 2021 - 2025

Ouder:
Nils Legein

Personeelsleden:
Christien Casier
Liesbet De Pauw
Nadja Atanassova

Gecoöpteerde:
Joeri Meskens

Directeur Elke Wouters